Nieuwbouw gestart: sloopwerkzaamheden in volle gang

Zoals in eerdere berichtgeving vermeld, zal aluminium hogedrukgieterij BUVO Castings haar productieruimte verder uitbreiden met een nieuwe hal aan de overzijde van de straat. Om deze uitbreidingsplannen te kunnen realiseren is inmiddels een start gemaakt met de sloopwerkzaamheden van het aanwezige pand, waarna het terrein verder kan worden voorbereid op de nieuwe bedrijfshal.

Nieuwbouw 2014