Nieuw ERP Systeem (Enterprise Resource Planning)

ERP voor aluminium hogedrukgieterijAluminium hogedrukgieterij BUVO Castings heeft zich als doel gesteld om blijvend tot de meest professionele gieterijen van Europa te behoren. Om deze uitdaging te kunnen realiseren, wordt een continue modernisering en verbetering van het productieproces gevraagd. Naast het directe hogedrukgietproces wordt echter ook aan de verbetering van onze dataverwerking gewerkt. In 2012 hebben wij daarom besloten om op een nieuw ERP systeem over te gaan. Na een oriënteringsfase hebben wij uiteindelijk voor “TimeLine” gekozen, vanwege het feit dat dit een volledig op hogedrukgieterijen afgestemd systeem betreft.

De overgang op het nieuwe systeem staat gepland voor begin 2014.