Milieubeleid

MilieubeleidBUVO Castings B.V. produceert en verkoopt compleet bewerkte en geassembleerde aluminium hogedrukgietproducten inclusief oppervlaktebehandeling. Om de continuïteit te waarborgen wordt er in teamverband gestreefd naar een zo efficiënt mogelijk en probleemoplossend proces. Hierbij wordt rekening gehouden met een zo gering mogelijke belasting van mens en milieu.

In alle stadia van het proces worden prestatie-indicatoren gebruikt om de voortgang te bewaken. Hierbij wordt getoetst tegen vooraf opgestelde normen of doelstellingen. Verbeteringen kunnen ook vanuit de medewerkers komen. De mogelijkheid bestaat om ideeën of verbetervoorstellen in te dienen die behandeld worden door het management team.
De acties en maatregelen op milieugebied zijn er altijd op gericht om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Belangrijke punten bij het streven naar een zo gering mogelijke belasting voor mens en milieu zijn:

  • Zorg dragen voor een afnemende energie-index,
  • Zorg dragen voor een stabiele afvalindex,
  • Zorg dragen voor een goede bodem- en grondwaterkwaliteit.

Hierbij is het belangrijk dat de productiviteit van gieterij en nabewerking blijft stijgen en dat de interne kwaliteitskosten op een acceptabel niveau liggen.