Kwaliteitscontrole

Aan de kwaliteit van de geleverde producten worden steeds hogere eisen gesteld. Het is dan ook aan Buvo om aan deze eisen te voldoen en blijven voldoen. Buvo legt daarom zeer grote nadruk op de controle en bewaking van zowel de product- als de proceskwaliteit.

In samenspraak met de klant wordt het eisenpakket samengesteld. Op basis van deze eisen stelt Buvo een keuringsplan op dat gedurende het gehele productieproces van de producten wordt opgevolgd.

Voor de uitvoering van deze kwaliteitscontroles worden de meest geavanceerde meetmethodieken en middelen gebruikt zoals

CNC-meetmachines, een röntgenapparaat en een spectraal analyse.

Lees hierover meer op de bijbehorende pagina’s.