Kwaliteit

Het leveren van kwaliteit is een van de belangrijkste steunpilaren waarop het vertrouwen van de klanten is gebaseerd. Deze vorm van kwaliteitsdenken wordt derhalve overal binnen Buvo uitgedragen en is zichtbaar in alle facetten van de bedrijfsvoering.

Buvo is ISO/TS 16949:2009 gecertificeerd waarmee wordt voldaan aan de belangrijkste kwaliteitsnorm voor klanten in de automobielbranche. Deze van ISO 9001:2008 afgeleide norm laat zien dat het managementsysteem van Buvo staat voor de hoogste kwaliteit en het streven van Buvo om continu te verbeteren.

Kwaliteitsbewaking is niet alleen gekoppeld aan een product of proces. Buvo voelt zich eveneens verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Dit blijkt uit de ISO 14001:2015 certificering die staat voor milieuzorg volgens vastgestelde ISO-normen.

De resultaten van alle interne audits (proces-, product- en projectaudits) en externe audits (door klanten en certificerende instanties) laten zien dat Buvo blijft voldoen aan de hoogste internationale standaarden.

Behaalde certificeringen:

ISO/TS 16949:2009, Certificering Automotive Managementsysteem vanaf 2005
ISO 14001:2015, Certificering Milieumanagementsysteem vanaf 2002