Implementatie Integraal Management Systeem

Dekra On the safe siteDEKRA heeft op 7 en 8 april de jaarlijkse ISO 14001 audit bij BUVO Castings uitgevoerd.

Erg positief was DEKRA met name over het implementeren van een op basis van ISO/TS 16949 gebaseerd Integraal Management Systeem, waarin Kwaliteits-, Arbo- en Milieuaspecten worden geïntegreerd.