Gescheiden ruimte voor Dürr wasmachine

De aan onze aluminium hogedrukgietdelen gestelde zuiverheideisen worden steeds hoger. Deze klanteneis heeft bij ons daarom de hoogste prioriteit gekregen en is met behulp van een onlangs doorgevoerde procesverbetering opnieuw op een hoger niveau gebracht. Enkele weken geleden is onze Dürr wasmachine in een, van de overige productie gescheiden, ruimte geplaatst waardoor het risico op vervuiling tot een minimum is gereduceerd. Met deze aanpassing hebben wij voor onze klanten de zekerheid geschapen dat ook producten met hogere zuiverheideisen door Buvo Castings op een proceszekere wijze kunnen worden geproduceerd.

Dürr wasmachine