Duurzame productieomgeving bij BUVO Castings

Bij een traditionele hogedrukgieterij wordt, door de hoge temperaturen, die nodig zijn bij het productieproces, niet snel gedacht aan een duurzame productieomgeving. Dit is echter wel degelijk het geval binnen de muren van onze  aluminium hogedruk gieterij. Het mogen produceren voor aansprekende namen als Audi, BMW, McLaren, Mercedes, Volkswagen, Volvo en Intergas vraagt niet alleen een hoge kwaliteit maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en een duurzaamheidsbeleid. Het verduurzamen van de gehele keten is immers een speerpunt bij dergelijk organisaties.

Om hier gehoor aan te geven, alsmede om dicht bij de eigen filosofie rondom duurzaam ondernemen te blijven, stellen wij duurzaamheid centraal binnen onze organisatie. Zo werken we uitsluitend met de meest duurzame materialen. Eén van de voorbeelden hiervan is het gebruik van secundair aluminium. Secundaire legeringen behouden alle materiaaleigenschappen en de productie kost 20 keer minder energie dan de productie van primair aluminium uit bauxiet. Door de juiste bedrijfsvoering behouden we hiermee de exclusieve kwalitatief maar wordt de ecologische footprint gereduceerd. Daarnaast werken we volgens het industrie 4.0 principe waarbij volledige automatisering zorgt voor optimale, efficiënte en zuinige productieprocessen.

Met de bouw van de nieuwe en derde giethal ontstaan er weer tal van mogelijkheden voor het verder verduurzamen van onze organisatie. Deze mogelijkheden worden met beiden handen aangepakt. Zo levert Colt International hun high-end en energiezuinige luchtbehandelingssysteem en krijgt de gieterij een adiabatisch koelsysteem om in de zomer te koelen. In de winter wordt de gieterij verwarmd met restwarmte van het koelsysteem en de compressoren. Ook de nieuwe gietcellen, de voorsmeltovens en de doseerovens, die deze hal zullen vullen, zijn de modernste in hun soort en kennen een sterke reductie ten aanzien van energiegebruik wanneer ze vergeleken worden met hun voorgangers.

Zo zie je maar: ook binnen maakbedrijven waarbij je in eerste instantie niet direct zou denken aan een duurzame omgeving kan duurzaamheid door de juiste bedrijfsvoering een centrale positie in de organisatie hebben.