CNC-Meetmachines

Buvo beschikt over 4 CNC-meetmachines waarmee vanaf de matrijsconstructie tot de eindcontrole alle productrelevante maten nauwkeurig gemeten kunnen worden.

Voordelen van deze CNC-meetmachine en het bijbehorende softwarepakket:

  • direct meten en vergelijken met CAD-modellen naar werkelijk deel
  • automatisch scannen en uitvoeren van tolerantievergelijkingen op vrij gevormde vlakken op basis van het CAD-model
  • automatisch scannen van werkstukken
  • uitvoeren van alle metingen binnen een nauwkeurigheid van 3 µm