Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de General Conditions of Contracting for European Foundries welke zijn gedeponeerd bij de afdeling Douane van de Handelsrechtbank te Parijs (F), zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Een kopie van deze voorwaarden vindt u hier.

Op uw verzoek kunnen wij u eveneens de Nederlandse vertaling van deze voorwaarden toesturen.